Zusters van Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie

Plezantstraat 135

Lourdesgrot aan klooster OLVP

Lourdesgrot aan klooster OLVP

Spiritualiteit van de Congregatie:
- een levensstijl van waarheid en eenvoud
- een toewijding in engagement en dienstbaarheid
- een godsvertrouwen in geloof en kerkverbondenheid.

De congregatie Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie heeft zich vanaf haar stichting in 1830 altijd zeer specifiek gericht op onderwijs in alle vormen: basisonderwijs, secundair onderwijs (algemeen, technisch en beroepsonderwijs) en pedagogisch onderwijs (kleuternormaalschool, lagere normaalschool en middelbare normaalschool). De meeste van deze onderwijsvormen werden georganiseerd in verschillende centra in Vlaanderen (Boom, Bornem, Sint-Niklaas, Lokeren, Ledeberg en Lotenhulle).
Vanaf 1933 was er ook de apostolische inzet in Congo / Zaïre / RD Congo, met diverse activiteiten, ondermeer catechetische activiteit (voorbereiding op de sacramenten, jeugdwerking, ...), onderwijs, materniteit, leprozerie, dispensarium, sociaal werk (vooral met vrouwen) en dat in vijf missieposten in de Evenaarsprovincie, bisdom Budjala.

In Vlaanderen is de overdracht van al onze werken al voorbereid vanaf 1980. Er werd aandacht gegeven aan contacten met de lekendirecties die de zusters opvolgden in alle centra. Zo bleef de verbondenheid tussen de congregatie en de lekendirecties verzekerd. Aan deze bijeenkomsten werd al vlug een luik van verdieping toegevoegd en hebben nog steeds plaats.
In 1999 werd een brochure uitgegeven "Van religieuze spiritualiteit naar een eigentijds opvoedingsproject" waarin onze spiritualiteit wordt becommentarieerd en aangevuld met een aantal eigentijdse aandachtspunten. Deze brochure wordt elk jaar aan alle nieuwe leerkrachten van al onze scholen gegeven met uitleg. Elk schooljaar wordt daarnaast aan één of ander item uit deze brochure bijzonder aandacht geschonken.
Elk jaar is er ook een samenkomst van het hoofdbestuur van de Congregatie met alle leden van onze schoolbesturen en inrichtende machten. Elke keer wordt daar een existentiële voordracht gehouden met nabespreking omtrent de betekenis, de opdracht, ... van "een katholieke school".
In RD Congo zijn drie missieposten doorgegeven aan de Diocesane Congregatie van het bisdom Budjala. Eén post is overgedragen aan een internationale Italiaanse Congregatie. Onze vijfde post is na een niet geplande maar noodzakelijke plotse vlucht van de zusters, volledig geplunderd.