GRADUAATSOPLEIDING LEERKRACHT ROOMS-KATHOLIEKE GODSDIENST SECUNDAIR ONDERWIJS

Deze opleiding is bedoeld voor kandidaat-godsdienstleerkrachten die reeds beschikken over een bewijs van pedagogische bekwaamheid, gekoppeld aan een academische Master, een professionele Bachelor of een diploma van hoger onderwijs van het korte of het lange type.

Je kan de uitgebreide infobrochure hier downloaden

of

je kan ze aanvragen via het secretariaat:

Leen VANWYNSBERGHE - hdgi.secretariaat@ccv.be - 09 235 78 65 

Nu reeds in aanmerking komen om het vak godsdienst te geven in het s.o.?

Neem dan contact met de inspecteurs-adviseurs van je bisdom.

Adressen:

* Voor Oost-Vlaanderen (bisdom Gent) :
 Marie-Ann De Cocker, marjandecocker@telenet.be, 0473 86 93 76
 Veronique Malfrere, veroniquemalfrere@skynet.be , 0475 49 28 59

* Voor West-Vlaanderen (bisdom Brugge) :
 Francis Jacobs, francisjacobs@skynet.be, 0478 44 14 71                                                    Marijke Vanhoutte, vanhoutte.marijke@telenet.be, 0497 67 14 96 

* Voor de andere bisdommen : zie www.idkg.be  (rubriek solliciteren)

Godsdienstleraar worden

Om blijvend godsdienstleraar te zijn moet je natuurlijk het vereiste diplma halen.

Dit diploma kan je halen door de opleiding te volgen aan het hoger diocesaan godsdienstinstituut.

Je vindt op deze site al heel wat info, onder de rubriek: godsdienstleerkracht s.o.

Je kan op elk moment van het academiejaar beginnen met deze opleiding door je in te schrijven voor de eerstvolgende modules van 8 zaterdagen (zie lessenrooster: 2014-2015)

Voor het vastleggen van jouw persoonlijk leertraject, het bespreken van mogelijke vrijstellingen enz. neem je contact op met directeur Jürgen François via telefoon: 0476 460 098 of via mail: hdgi@kerknet.be

Voor het aanvragen van de volledige programmabrochure kan je je wenden tot het secretariaat: hdgi.secretariaat@ccv.be   09 235 78 65

Voor andere opleidingsmogelijkheden, zie het overzicht op: www.godsdienstleerkrachtworden.be