PAROCHIE

SINT-LAMBERTUS KIEWIT

Federatiepastoor : E.H. Jan Philippe

Contactpersoon regio Noord-Oost
Diaken François Goffings,
Gebanne Groezenstraat 25
Tel. 011 23 45 38 - GSM 0497 99 25 42

Parochiesecretariaat Catlok
Vijversstraat 4 - Kiewit
e-mail : parochie.kiewit.hasselt@skynet.be
Tel. 011 24 26 34
    Openingsuren : 
    woensdag van 14u00 tot 15u00
     en van 19u00 tot 20u00

Parochieteam :
Contact : Nora Saels, Paalsteenstraat 129 -Tel. 011 21 09 73
  norasaels@skynet.be

Kerkraad :
Voorzitter : Mathieu Vangelabbeek, Vijversstraat 52 -Tel. 011 72 05 26

Kosters :
Centrum : M. Jeanne Bogaerts-Swers, Rietstraat 48
Tel. 011 22 80 93 / mjswers@gmail.com
Wijk
: Martha Broux-Spekkens, Hasseltse Beverzak 222
Tel. 011 82 37 88

Misdienaarswerking :
Contact : Eric en M. Jeanne Bogaerts-Swers, Rietstraat 48
Tel. 011 22 80 93 / mjswers@gmail.com

Lectoren :
Contact : Karel Van Vinckenroye
Tel. 011 21 17 62

St. Lambertuskoor:
Voorzitster : Irène Lemmens-Driesen, Putvennestraat 25
Tel. 011 22 32 46
Dirigent : Nora Saels, Paalsteenstraat 129 - Tel. 011 21 09 73

Jeugdkoor en instrumentengroep :
Nora Saels, Paalsteenstraat 129 - Tel. 011 21 09 73

Begrafeniskoor :
Contact : Angèle Poelmans-Balette, Luchtvaartstraat 33
Tel. 011 21 07 68

Bloemengroep :
Contact : Rosa Winters-Davits, Kempenhof 24 - Tel. 011 21 11 10

Gezinsviering :
Contact : Monika Kurek - Te. 011 87 40 11

Abonnement Kerk en Leven :
Monique Celus
Hazelarenlaan 64, 18
3500 Hasselt
Tel. 011 21 12 88

of in het Parochiesecretariaat