PAROCHIE

SINT-CATHARINA HASSELT

KAAS- en WIJNAVOND 4 februari 2012

Wist u ...
- dat de 28ste Kaas- en Wijnavond georganiseerd wordt op zaterdag 04 februari 2012 om 19.00 u. in het Ontmoetingscentrum?
Wil u ook dit jaar erbij zijn dan is snel inschrijven de boodschap!
- Dat u die avond in onze winkel een massa interessante boeken, CD's, voorwerpen en snuisterijen kan kopen tegen spotprijzen?
- dat de veiling van antieke voorwerpen, schilderijen en leuke hebbedingetjes de stemming in de zaal onder impuls van onze onvolprezen veilingmeester telkens ten top drijft?
- dat u kan kiezen tussen kaas en charcuterie?
- dat in de inschrijvingsprijs alles inbegrepen is: 15 € voor volwassenen en 6 € voor kinderen tot 14 jaar? U kan dit bedrag overschrijven op rekeningnummer
BE11 7845 2966 1048 van Missiewerkgroep St. Catharina 3500 Hasselt met vermelding aantal personen kaas en/of charcuterie.
- dat de reuze tombola iedereen met mooie prijzen naar huis laat gaan?
- dat de opbrengst volledig ten goede komt aan het werk van onze missionarissen in:
   Brazilië (Pater Paul Haenraets),
   Chili (Zr. Goretti Braeken en Zr. Rita Cox),
   Congo (Pater Michel Vanheusden),
   Oeganda ( Pater Arnould de Schaetzen) en
   de Filippijnen (Pater Raymond Bodson)?
- dat in 2011 iedere missionaris 1.500 € ontving als steun voor zijn lokale projecten?
- dat deze geldelijke steun werd verkregen via verschillende initiatieven: concert Leuvens Studentenkoor Pati Pati, giften van parochianen aan vzw Stelimo ( project Cogohadebo), steunbijdragen via ons tijdschrift, huiskamerconcert, maar vooral via de jaarlijkse Kaas- en Wijnavond.
- dat de missiegroep sinds de oprichting in 1976 reeds 120.286,44 € (4.852.343 Bfr) verdeelde onder de missionarissen en ontwikkelingshelpers van onze parochie?
- dat u kan inschrijven bij: 
   Thérèse Wilkin-Smeets, Maastrichtersteenweg 180 (011 26 19 08)
   Ludo en Chris Vandersmissen-Cilissen, Rembert Dodoenslaan 33 (011 24 19 78)
   Frans en Hilde Jacqmaer-Bouveroux, Justus Lipsiuslaan 21 (011 22 94 99).

KAAS- en WIJNAVOND 2012

Op zaterdag 04 februari 2012 organiseert de Missiegroep zijn traditionele Kaas- en Wijnavond in het Ontmoetingscentrum.
Voor onze veiling zoeken wij antiek en brocante, schilderijen, kunstvoorwerpen, speelgoed, boeken, ... Ook kleinere spullen vinden hun plaats in onze winkel en rommelmarkt.
Ruim uw zolder en kelder op en breng het bij Frans en Hilde Jacqmaer, Justus Lipsiuslaan 21, Hasselt (011/229499). Begin januari 2012 ontvangt u onze uitnodiging met verdere informatie en mogelijkheid tot inschrijving.

STEUN AAN ONZE MISSIONARISSEN

Samen met de opbrengst van de kaas- en wijnavond, de giften van lezers van ons tijdschrift, de opbrengst van de kledingcontainers, de stortingen via STELIMO - project Cogohadebo - en de mooie geste van een familie bij het overlijden van hun moeder werd deze week 9.000 euro verdeeld onder onze missionarissen: pater Paul Haenraets, Norbertijn ( parochiepriester in Brazilië), pater Michel Vanheusden, Salesiaan van Don Bosco ( ondersteuning technisch onderwijs en ziekenpastoraal in Congo), zusters Rita Cox en Goretti Braeken, Orde der Grauwzusters ( gezondsheidszorg, vrouwen- en seniorenwerking en parochiepastoraal in Chili), pater Raymond Bodson, Scheutist (parochiepastoraal en " Aktie voor Rechtvaardigheid en Vrede " in de Filippijnen), pater Arnould de Schaetzen, Witte Pater van Afrika (studentenpastoraal Universiteit van Kampala in Oeganda). Met het mooie bedrag van 1.500 euro voor iedere missionaris hopen wij de plaatselijke bevolking opnieuw een beetje vooruit te helpen.

Missio vzw Brussel ontving 150 euro als tussenkomst voor een studiebeurs van een seminarist in Derde Wereld.

Wie de missionarissen van onze parochie wil steunen kan storten op rekening
456-9524181-69 ( of BE 71 4569 5241 8169 BIC code KREDBEBB) van Stelimo (STEunfonds voor LIimburgse Missionarissen en Ontwikkelingshelpers),
Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt met vermelding: Project COGOHADEBO.
U kan ook een doorlopende opdracht openen bij uw financiële instelling.
Voor giften gedaan in 2011 op dit rekeningnummer ontvangt u in maart - april 2012 een fiscaal attest voor alle bedragen vanaf 40 euro op jaarbasis.

Wenst u geen fiscaal attest dan kan u storten op 784-5296610-48
( of BE11 7845 2966 1048 BIC code GKCCBEBB) van
Missiegroep Sint- Catharina, 3500 Hasselt.

De missiegroep dankt de vele sympathisanten en parochianen die dit jaar opnieuw hebben bijgedragen aan de werking en steun aan onze missionarissen.

MISSIEZONDAG op 22-23 oktober 2011

22-23 oktober 2011: Missiezondag (voorlaatste zondag van oktober)
Kerk heet missie. Dit Pauselijk Missiewerk (Missio) wil over heel de wereld - ook in de missielanden - geld inzamelen opdat de Kerk zich zou kunnen verspreiden en gedijen.
Met weinig middelen kunnen de missionarissen heel veel verwezenlijken, mede dank zij de inzet en het enthousiasme van de jonge kerken.
Hoewel onze eigen missionarissen ons na aan het hart liggen, willen wij door deze collecte juist die missionarissen steunen die geen thuisland hebben en die voor hun werk alleen kunnen rekenen op dit pauselijk missiewerk.

MISSIEWEEKEND
In onze Catharinaparochie vieren we missiezondag op zondag 16 oktober.
Iedereen van harte welkom voor de eucharistievieringen van 08.30 u. en 10.30 u. met inbreng door de missiegroep

KLEDINGCONTAINER St.-Catharina januari - juli 2011

Van de Salvatoriaanse Hulpactie ontvingen we 586 euro als opbrengst van onze kledingcontainers voor de periode januari - juli 2011. Ook dit jaar kan de Missiegroep dit mooi bedrag geven aan de projecten van onze 6 missionarissen:
   pater Paul Haenraets ( Braziliê),
   zuster Rita Cox (Chili) 
   zuster Goretti Braeken (Chili),
   pater Michel Vanheusden (Congo),
   pater Arnould de Schaetzen (Oeganda) en
   pater Raymond Bodson (Filippijnen).

De totale opbrengst van de kledingcontainers bedroeg 7.241 euro (vanaf mei 2001 tot juli 2011).

De kledingcontainers staan opgesteld aan:

* Vrije Lagere School, Jan Palfijnlaan
* Parking brandweerkazerne, Willekensmolenstraat
* tegenover KHLim - Orthopedagogie, Oude Luikerbaan

De kledingcontainers kunnen enkel gebruikt worden voor kleding en schoenen.

KLEDINGCONTAINERS St.-Catharina 2010

De kledingcontainers in de Jan Palfijnlaan (naast ingang Lagere School), in de Willekensmolenstraat (parking Brandweer), in de Singelbeekstraat en in de Oude Luikerbaan (tegenover de KHLim) brachten 1.345 euro ( 512 € in de eerste jaarhelft en 833 € in de tweede jaarhelft) op voor het jaar 2010.
Deze opbrengst wordt gebruikt voor steun aan de projecten van onze 6 missionarissen in de ontwikkelingslanden.
Wij danken allen die op deze manier bruikbare kleding schenken aan mensen die dit gebaar nog zeer waarderen. De Salvatoriaanse Hulpactie die de kleding sorteert en controleert is ook zeer tevreden over de kwaliteit van de kleding die in de containers van onze St. Catharinaparochie wordt gedeponeerd.

OPBRENGST KAAS- EN WIJNAVOND 2011 Missiegroep St.-Catharina

Het eindresultaat van de 27ste Kaas- en Wijnavond is bekend.
Wij zijn blij dat opnieuw een recordopbrengst 6.390,17 euro werd gehaald.
Uw aanwezigheid, steun ( tombola, veiling, vele giften van handelaars en privé personen) en enthousiasme zorgden voor een denderende avond.
Onze 6 missionarissen - Pater Paul Haenraets (Brazilië), Zr. Rita Cox en Zr. Goretti Braeken (Chili), Pater Arnould de Schaetzen (Uganda), Pater Michel Vanheusden (Congo), Pater Raymond Bodson (Filippijnen) - kunnen steeds opnieuw rekenen op uw onvoorwaardelijke medewerking. Hartelijk dank voor zoveel belangstelling en sympathie!

OVERLIJDEN Mevr. GERARDA HEYNEN, lekenmissionaris in Congo

Op 29 oktober 2010 overleed Mevrouw Gerarda Heynen ( ° 28 oktober 1925 in Vliermaal) daags na haar 85ste verjaardag in het ziekenhuis St. Joseph van Kinshasa (Congo).
Gée Heynen - zoals wij haar beter kenden - verbleef bijna 50 jaar in Kikwit (Congo) waar zij zich volledig gaf aan de zorg voor blinde en slechtziende kinderen.
Na een loopbaan als lerares snit en naad in het onderwijs in België engageerde zij zich voor de organisatie Hubeje van de Paters Jezuïeten en vertrok zij als lekenhelpster in 1963 naar de blindenschool in Kikwit. Zij verbleef in het Congolees gezin van één van haar adoptiekinderen. In de zomer van 2009 bezocht zij nog haar Hasselste vrienden en was zij aanwezig op de ontmoetingsnamiddag met de missionarissen in verlof. De laatste maanden was haar gezondheid na een val in haar woning verslechterd. In aanwezigheid van enkele van haar adoptiekinderen voor wie zij haar hele leven heeft gegeven, is zij rustig ingeslapen.
De missiegroep van onze parochie dankt Mevr. Heynen voor haar jarenlange en trouwe inzet voor de slechtziende kinderen in Congo en gedenkt haar in de eucharistieviering van zondag 12 december 2010 om 10.00 u.