PAROCHIE

SINT-JOZEF RIJKEVORSEL

Van harte welkom

Even ter kennismaking, onze parochie behoort tot de federatie Hoogstraten - Rijkevorsel en maakt deel uit van het dekenaat Kempen. In de gemeente Rijkevorsel zijn er 2 parochies die samen één priester delen. Zij vormen samen een deelfederatie en beide parochieteams vergaderen ook samen maar iedere parochie behoudt zijn eigenheid. De St.-Jozefparochie van Rijkevorsel bestaat sinds 20 mei 2006 100 jaar. Vanuit de vestiging van steenbakkerijen aan het kanaal Dessel- Schoten is een leefgemeenschap van bijna 4000 inwoners gegroeid. Wij, parochiepriester en leden van het parochieteam, willen ieder van onze parochianen een thuis geven in onze parochie. We willen samen op weg gaan met elkaar en met God en zo een gemeenschap, een kerk vormen waar iedereen zich gelukkig kan en mag voelen.

Een eerste belangrijke taak voor een geloofsgemeenschap is het samen vieren van ons leven en ons geloof. We streven daarom naar een levendige liturgie.
De vieringen in onze parochie hebben plaats op zaterdag om 17.00 u en op zondag om 10.00 u.
Tijdens de week vieren we op maandagmorgen om 8.00 u. in de kapel bij de zusters en op donderdagavond om 19.00 u in de kerk.

Een tweede belangrijke taak voor een geloofsgemeenschap is zorg dragen voor onze parochianen en voor onze medemensen. Onze aandacht gaat in het bijzonder uit naar zieken, armen, rouwenden, nieuwe parochianen en naar de jongerenbewegingen in onze parochie. Ook de acties van Welzijnszorg, Broederlijk Delen en Missio ondersteunen we. De missiewerking houdt de aandacht levend aan de missionarissen van onze parochie en daarom organiseert men jaarlijks een bingoavond om onze missionarissen te ondersteunen.
 Maar hoe kunnen we zorg dragen voor mensen als we niet klaar staan met een luisterend oor? De zusters zijn naast de priester en de mensen van de permanentie steeds bereid om mensen verder te helpen. U kan steeds bij hen terecht Kerkdreef 63 - 03/312.04.98. De parochiepriester kan u steeds telefonisch bereiken voor een afspraak - 03/314.61.00. Verder kan u terecht op de pastorij Kerkdreef 61 op maandag en vrijdagmorgen van 10.00 u tot 12.00 u.
 
Een derde belangrijke taak voor een geloofsgemeenschap is de verkondiging en catechese. Elk jaar worden er kinderen gedoopt en zijn er kinderen die hun eerste communie en hun vormsel doen. Deze feesten vragen heel wat voorbereiding.

Een vierde belangrijke taak voor een geloofsgemeenschap is van onze parochie een levende parochiegemeenschap te maken. Door jaarlijks een achterban te organiseren onderhouden we het contact met de K-animatoren en voorzitters van onze werkgroepen en verenigingen. Maar tijdens dit eeuwfeestjaar werd al snel duidelijk dat in onze parochie heel wat parochianen begaan zijn met hun parochie en dat er heel wat talenten zijn op vlak van inzet, creativiteit en samenwerking.

Maar aangezien we onze priester delen met een andere parochie wordt stilaan meer en meer duidelijk dat leken in een parochie onmisbaar zijn. Gelukkig kunnen we hierop heel regelmatig terugvallen en dat maakt onze parochie tot een sterk levende gemeenschap.

Hebt u opmerkingen, vragen of bemerkingen, of wil u één van onze vrijwilligers worden, dan mag u steeds contact opnemen met:

Priester:
Niek Matthijsen,
Doelenpad 8                                       
tel. 03/314.61.00
st.willibrordus.rijkevorsel@parochies.kerknet.be

Moderator:            
Greet Uydens,
Lijsterstraat 32                                               
tel. 03/314.33.63
                                                                                                                            
Leden parochieteam:
Annelies Emmers, Klundert 6, tel. 03/312.22.15
Inge Hermans, Opstal 5, tel. 03/311.68.02              
Maria Verstrepen, Dellenweg 19, tel. 03/312.15.13
Jaak Vermant, Dellenweg 15, tel. 03/311.57.43
 
Hebt u vragen of problemen in verband met de parochie dan kan u altijd contact opnemen met één van deze mensen.